Żeby język nie był już obcy
- to jest naszym zadaniem!

Cennik

* Podane ceny są kwotami PLN brutto (faktura zwolniona z podatku VAT; cena netto = brutto):
- za 1800 znaków str. źródłowa (tłumaczenie zwykłe, specjalistyczne)
- za 1125 znaków str. źródłowa (tłumaczenie przysięgłe/uwierzytelnione)
* Możliwość zapłaty wyłącznie przelewem na podane konto bankowe (->Zakładka Ragulamin: §4 Płatności)
 

Tłumaczenia pisemne

Językna j. polskina j. obcy
angielski 45,00 45,00
niemiecki
rosyjski
ukraiński 50,00    50,00
czeski
 słowacki
 węgierski
 francuski
 włoski
 hiszpański
 portugalski 70,00 70,00
 norweski
 szwedzki 65,00  65,00 
 niderlandzki 65,00  65,00
duński  85,00 85,00

 

* Ceny języków są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Jest to spowodowane, m. in. dziedziną, której dotyczy treść tłumaczenia, stopniem trudności tłumaczonego dokumentu oraz terminem realizacji tłumaczenia.

 

Możliwość tłumaczenia z języka obcego na inny język obcy 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, włoski, hiszpański, norweski, czeski, itd.  

Ceny ustalane indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentem do tłumaczenia

 

 

1. Tłumaczenie tekstu specjalistycznego, technicznego i o tematyce medycznej: cena może wzrosnąć od 10% do 50%.
2. Tłumaczenie w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron tłumaczenia/dzień): cena może wzrosnąć od 50% do 100%.
3. Za stronę tłumaczenia zwykłego uważa się 1800 znaków ze spacjami strony źródłowej. Rozpoczętą stronę liczy się jako 0,5 strony.
4. Za stronę tłumaczenia przysięgłego uważa się 1125 znaków ze spacjami strony źródłowej. Rozpoczętą stronę liczy się jako 1 stronę.
5. Znakiem jest każdy widoczny znak drukarski (litera, cyfra, znak interpunkcyjny, spacja).
6. Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia przysięgłego: ok. +30% ceny.
7. Terminy wykonania tłumaczeń zależą od objętości oraz tematyki tekstu i są ustalane z Klientem biura E-LINGUA.
8. Ceny za zlecenia nie objęte powyższym cennikiem ustalane są w sposób indywidualny.
9. Podane ceny są kwotami brutto (faktura zwolniona z podatku VAT; cena netto = brutto).
10. Powyższy cennik ma charakter orientacyjny. Ostateczna kwota należności ustalana jest przez biuro E-LINGUA.                                      11. Istnieje możliwość współpracy z innymi biurami tłumaczeń, z którymi biuro E-LINGUA ustala odrębne stawki.
12. Klienci mają możliwość zapłaty wyłącznie przelewem na podane konto bankowe.
13. Dla stałych Klientów i przy dużych zleceniach stosujemy rabaty cenowe.
14. Dokonanie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Tłumaczenie przysięgłe ustawowo zawiera 1125 znaków na stronie wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dn. 29 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dn. 22 grudnia 2004r.)